תסרוקת ״כתר״ של צמה

תסרוקת שיצרתי צמה פתוחה
הצמה שזורה מסביב לראש כמעין כתר יווני.
ובקצוות השיער עיצוב גלי.
מתוך השתלמות תסרוקות.